Persondata

Fortegnelse over persondata i Haveforeningen Humlehaven 1974

 

Haveforeningen er dataansvarlig, og derfor er det et krav i persondataforordningen, at haveforeningen fører en fortegnelse over haveforeningens brug af persondata. Fortegnelsen opdateres løbende

 

Foreningen er:

Haveforeningen Humlehaven 1974

Humlehaven 1A

6100 Haderslev

www.humlehaven1974.dk

 

 

Generelt opbevarer vi personoplysninger på følgende måde:

Udover oplysninger i Kolonihaveforbundets foreningsportal og vurderingssystem, opbevarer vi alle foreningens personoplysning på formandens private computer og i vort regnskabssystem, der kun administreres af kasseren.

Derudover hænger der i 'dueslaget' en liste over de personer, der står registreret som haveejere, indeholdende navn og telefonnummer, for dem der ønsker det.

 

Foreningen behandler persondata i forbindelse med følgende aktiviteter:

 

  1. Indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af nyhedsbreve

  2. Venteliste

  3. Medlemsadministration

  4. Administration af havelodderne

  5. Vurdering (herunder ankevurdering)

  6. Salg af huse

  7. Bestyrelse og andre tillidshverv

  8. Nøgler til toiletterne

 

 

Ad 1 mødeindkaldelser og referater

Hvorfor: at afholde bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder som er nødvendige for at drive foreningen.

Hvem : medlemmerne

Hvad : navn, adresse, e-mail, telefonnummer, havenummer

Hvor : hos Humlehaven og kolonihaveforbundet

Hvordan: oplysninger opbevares på fildrev og i regnskabsprogram. Foreningsportal og vurderingssystem

Hvornår: Alle informationer vedr. navne, adresser, e-mails og telefonnumre på haveejere slettes senest 5 år efter salg af haven, i forbindelse med destruktion af regnskabsbilag.

Referater slettes aldrig, da der er brug for dokumentation af diverse beslutninger

 

Ad 2

Hvorfor: at holde styr på personer der ønsker at stå på venteliste til et hus.

Hvem : folk udenfor haven der har givet deres samtykke

Hvad : navn, telefonnummer

Hvor : hos Humlehaven

Hvordan: oplysninger opbevares på fildrev

Hvornår: Hvis personen køber have, overdrages oplysningerne til haveforeningen og kolonihaveforbundet se under pkt. 1. Hvis ikke personen ønsker at stå på venteliste længere, sletter vi alle oplysninger.

 

Ad 3

Hvorfor: At registrere oplysninger om medlemmerne i foreningsportalen og i øvrigt, som er nødvendige for at foreningen kan administrere foreningen, opkræve kontingent, haveleje mv.

Hvem : medlemmerne

Hvad : navn, adresse, e-mail, telefonnummer

Hvor : hos Humlehaven og kolonihaveforbundet

Hvordan: oplysninger opbevares på fildrev, papir-arkiv (lejeaftaler) og i regnskabsprogram. Foreningsportal og vurderingssystem

Hvornår: Alle informationer vedr. navne, adresser, e-mails og telefonnumre på haveejere slettes senest 5 år efter salg af haven, i forbindelse med destruktion af regnskabsbilag.

Referater slettes aldrig, da der er brug for dokumentation af diverse beslutninger

 

Ad 4

Hvorfor: At indsamle og vedligeholde oplysninger om haveloddet, f.eks. om nedgravning af el, vand og faskiner. Oplysninger om byggeri på haveloddet (byggeansøgninger, byggetilladelser, dispensationer, opmåling mv.)

Hvem : Havelodderne

Hvad : Havenummer, byggeansøgninger, byggetilladelser, optegninger over grunde

Hvor : hos Humlehaven og kolonihaveforbundet

Hvordan: Oplysningerne opbevares på fildrev, papir-arkiv og foreningsportal.

Hvornår: Alle informationer om havelodderne bevares til haveforeningens nedlæggelse.

 

 

Ad 5

Hvorfor: At fastsætte maksimal salgspris efter vurderingsreglerne

Hvem : Medlemmerne og vurderingsfolk

Hvad : Navn, adresse, havenummer, vurderingspris, anden oplysninger om haveloddet

Hvor : hos Humlehaven, vurderingsportalen, sælger og køber

Hvordan: Vurderingsportalen

Hvornår: Aldrig, vurderinger er et gyldigt dokument, som senere kan blive relevant i en retssag eller i forbindelse med et salg mange år senere

Evt. regnskabsbilag slettes efter 5 år

 

Ad 6

Hvorfor: Udarbejde købsaftaler og lejeaftale. Afregning af købssummen med haveejeren til aftalt pris, der ikke overstiger maksimalprisen. Sørge for at køber bliver registreret som medlem i foreningen, kredsen og forbundet. Og at køber har læst, forstået og underskrevet vore ordensregler inden køb. Desuden sørge for at nøgle til Fælleshusets toiletter bliver overdraget ved salg.

Opfordre køber til at blive forsikret i forbundets fællesforsikring.

Hvem : Køber

Hvad : Sælgers navn, adresse. Købers navn, adresse, e-mail, telefonnummer. Vurderingspris, købspris m.v.

Hvor : hos Humlehaven og kolonhaveforbundet. Hos køber, sælger og evt. forsikringsselskab.

Hvordan: Oplysningerne opbevares på fildrev, papir-arkiv og foreningsportal.

Hvornår: Aldrig, vurderinger er et gyldigt dokument, som senere kan blive relevant i en retssag eller i forbindelse med et salg mange år senere. Evt. regnskabsbilag slettes efter 5 år.

 

 

Ad 7

Hvorfor: administration af de tillidsvalgte i foreningen

Hvem : tillidshverv fx bestyrelsesmedlemmer

Hvad : navn, adresse, e-mail, telefonnummer, havenummer

Hvor : medlemmerne, haveforeningen, kredsen og kolonihaveforbundet

Hvordan: website, dueslag, foreningsportal

Hvornår: Når medlemmet ikke længere varetager et tillidshverv slettes vedkommende fra website, dueslag og foreningsportal. Evt. regnskabsbilag slettes efter 5 år. Referat fra generalforsamling slette ikke.

 

 

Ad 8

Hvorfor: administration af nøgler til fælleshusets toiletter

Hvem : haveloddet

Hvad : havenummer

Hvor : haveforeningen

Hvordan: via salgspapirer og fildrev

Hvornår: Nøglen tilhører haveloddet, og derfor gemmes informationerne uendeligt.