Kredsen

Kredsen

Der kan læses mere på : www.kredssdj.com

Kreds Sønderjylland omfatter ca. 550 kolonihaver fordelt på følgende seks kolonihaveforeninger:

Humlehaven og Ringhaven, begge Haderslev, og Skovly, Sundsmark, Sundeved og Sønderskov, alle Sønderborg.

 

Formand Preben Sørensen, tlf. 33918510

(Sundeved) e-mail adresse: prebensorensen@bbsyd.dk
 

Næstformand Bent Wiuff, tlf. 26930718

(Humlehaven) e-mail adresse: elbewi@webspeed.dk
 

Kasserer Christian T. Jacobsen, tlf. 22407007

(Sundeved) e-mail adresse: tjelle11@gmail.com

Sekretær Jane Hingkjær, tlf. 29245120

(Humlehaven) e-mail adresse : hingkjaer@gmail.com
 

Marian Nissen, tlf. 40714405

(Ringhaven) e-mail adresse: tm.nissen@kabelmail.dk
 

Birte Sveen,  tlf. 42228802

(Sundsmark) e-mail adresse: birtesveen@gmail.com

 

Finn Haahr,  tlf. 29936827

(Skovly) e-mail adresse: fshaahr@gmail.com
 

Jan Kjærgaard,  tlf.22747387

(Sønderskov) e-mail adresse : jepk15@outlook.dk

Mads Hansen, tlf.61709937 

(Sønderskov) e-mail adresse: hfsonderskov@gmail.com