Ordensregler for Humlehaven

Ordensreglement for Humlehaven

Ordensreglement for Kolonihaveforeningen Humlehaven

Ordensreglement for Kolonihaveforeningen Humlehaven

1. Det lejede areal må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave, ikke til oplagsplads eller lignende. Enhver lejer skal holde sin have i god og sømmelig stand, således at den ikke tilgror med ukrudt. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde en af Kolonihaveforbundets konsulenter til at afgøre om haven er i en utilbørlig stand.

2. Hvert medlem sætter ud mod vejen en låge forsynet med nummer. Havelågen må gerne være så bred, at en trailer kan gå igennem. Der må ikke være to havelåger. Hængelåse på havelågen må ikke forefindes.

3. Hegnet til vejene og mellem enkelthe haver skal være af liguster. Højden må højst være 1,5 meter og hegnet skal klippes. Hækkene holdes fri for ukrudt og vildskud. De skal klippes to gang årligt, 1. gang i juni og sidste gang i september. Såfremt dette ikke overholdes, opkræves et stafgebyr på 300,- kr. Ud mod stamvejen sås græs i et bælte på 1,5 meer.

4. Hver medlem skal renholde 1 meter af vejen fra hækken i hele dens længde ud for sin have. Såfremt det ikke overholdes, opkræves et stafgebyr på 300,- kr.

5. Træer og buske, der antager store dimensioner, skal plantes mindst 2 meter fra hegnene.

6. Der må ikke ændres på bestående vandinstallation, dvs. en opstander med et vandur.

7. Vejene må ikke spærres for fri passage. Der må ikke parkeres på stamvejen, men de dertil indrettede pladser.

8. Trampolin skal være nedgravet, så dugen er i plan med jorden.

9. Campingvogne, lastbiler samt biler uden nummerplader, må ikke henstilles på området. Trailere må ikke parkeres permanent.

10. Det er forbudt at holde husdyr. Hunde skal på forenings område føres i snor.

11. Man er pligtig til 2 gang årligt at deltage i fællesarbejde. Strafgebyr på 100,- kr pr gang.

12. Ingen maskinstøj mellem 12 og 14.

 

Dersom et medlem ikke overholder disse bestemmelser, og vedkommende ikke bringer forholdene i orden senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig opfordring hertil af bestyrelse, er denne berettiget til at opsige havelejeren til fraflytning med 14 dages varsel. og haveejeren kan, hvis han ikke efterkommer opsigelsen, udsættes ved fogeden.