Nyt fra vurderingsudvalget

Skal haven afhændes, så kontakt formanden i Humlehaven

Generelt om vurderinger :

Det fremgår af 'kolonihaveforbundets vurderingsregler', at et kolonihavehus (som ejeren ikke medtager) skal vurderes og værdiansættes inden en overdragelse eller salg. Et hus kan altså ikke sælges eller overdrages uden en vurdering.

Ansvar:

Hvem har ansvaret for bebyggelsens lovlighed ?

Som udgangspunkt, er det altid medlemmet der er ansvarlig for, at bebyggelsen på haveloddet til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for  at udført arbejde, der kræver autiriserede håndværkere, er udført lovligt. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklaring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværere.

Bestyrelsen skal inden vurderingen sikre sig, at have og bebyggelse overholder gældende regler i deklarationer, lejekontrakter, lokalplaner mv. Hvis bebyggelsen ikke overholder reglerne i deklaration, lejekontrakter eller lokal plan, skal ejen lovliggøre forholdene inden vurderingen.

Hvem har ansvaret for vurderingsn rigtighed ?

Vurderingsudvalget har som udgangspunkt ansvaret for den vurdering, der er foretaget, men vurderingen er foretaget med det formål at fastsætte en maksimalpris - ikke at finde fejl og mangler ved byggeriet.

Vurderingen skal foretages på grundlag af det, der er synligt, og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderinge af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje eller hvor dere er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige (eksempelvis opførelses-år, fundaments-type, afløb, isolering, konstruktion m.v), må nødvendigvis baseres på sælgers oplysninger og/eller på de tilgængelige godkendte tegninger.

I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på sælgers oplysninger, er sælger ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne. Sælger har oplysningspligt, hvis sælger er bekend med forhold, som vurderingsudvalget skal have kendskab til.

Hvem har ansvaret for fejl og mangler ved huset ?

Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for fejl og mangler vedkolonihavehuset. Vurderingsudvalget skla dog tage højde for synlige fejl og mangler i vurderingen i form af fradrag.