Salg af haver

Når dit hus skal sælges:

HAVER TIL SALG : Kig i 'dueslaget' ved indkørslen til haven eller tjek vor facebookgruppe : Haderslev Kolonihave Humlehaven

 

Hvad er fremgangsmåden ?

Først og fremmest skal man rette henvendelse til sin bestyrelse i haveforeningen, idet bestyrelsen skal være direkte involverede i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen.

Det er også bestyrelsen, som i den sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste m.m.

 Venteliste eller ej ?

Hvis der er venteliste i din haveforeningen, er det bestyrelsen, der vælger din køber ud fra placeringen på ventelisten. Hvis der ikke er venteliste, ligger det dig frit for, at sælge dit kolonihavehus til den, som er villig til at købe.

Vurdering

Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højere pris for kolonihaven end den maksimale vurderingspris, derudover kan et salg ikke betinges af, at løsøret indgår i købet.

En vurdering er gældende i det kalenderår, hvori den er foretaget. Hvilket eksempelvis betyder, at en vurdering foretaget i november kun kan anvendes t.o.m. d. 31. december samme år.

Hvis du er utilfreds med din vurdering har du mulighed for at anke den.